Членове на Асоциацията

Снимка на Аглика МарковаИме: Аглика Маркова
Езици: А - Български, В – Английски;
Специализация по области: обща, политическа, икономическа, финансова терминология; превод на художествена литература;
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес:  amarkova12@gmail.com; aglika.markova@mail.bg


Снимка на Анита АлексиеваИме: Анита Алексиева (член на Контролния съвет)
Езици: А - Български, В – Немски, С - Английски;
Специализация по области: правна; счетоводство; застрахователно дело; химия и околна среда; съдебна и тръжна документация; електроника; приложна психология и мотивация; техники за продажба; машини и оборудване;
Вид превод: писмен, консекутивен, симултанен;
Електронен адрес: anita_alexieva@abv.bg

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Antonia Terzieva's PhotoИме: Антония Терзиева
Езици: A: Български; B: Английски; C: Френски; D: Руски
Специализация по области: политика в областта на потребителите, данъчна политика, околна среда, международно право, човешките права, acquis communautaire (горните области), институциите на ЕС.
Вид превод: ; синхронен
Електронен адрес: aterzieva@intech.bg
 


Име: Ани Виткова
Езици: А - Български, В - Английски
Специализация по области: обществено-политически теми, закрила на детето, неправителствени организации, правосъдие и вътрешни работи, отбрана, политики на ЕС, затворно дело, околна среда, образование, кореспонденция и др.
Вид превод: консекутивен, писмен
Електронен адрес: annie.vitkova@gmail.com


Снимка на Атанаска СтанковаИме: Атанаска Станкова Езици: А - Български, В – Английски;
Специализация по области: банки и финанси; счетоводство, одит и данъци; икономика; правна, съдебна и тръжна документация; околна среда; социална политика; комуникации и транспорт; строителство; обща тематика и политика;
Вид превод: писмен, консекутивен;
Електронен адрес: nancystankova@gmail.com; nancystankof@abv.bg
 


Atanas Tschelebiev's photoИме: Aтанас Челебиев (председател на Контролния съвет)
Езици: A - Български, B - Немски, C - Английски
Специализация по области: Европейска интеграция, политика, икономика, бизнес, правосъдие, право и легализиран превод, техника и др.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: at@minervabg.com, at@transprint-bg.com

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Boyka Atanassova's photoИме: Бойка Атанасова 
Езици:  А - Български; В - Английски; С - Руски;
Специализация по области: Европейска интеграция, регионална политика, правоприлагане, енергетика, земеделие, развитие на селските райони, , околна среда (управление и пречистване на води), социална политика, транспорт и комуникации и др.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен
                           Електронен адрес: atanassova.b@gmail.com


Vasil Malkanov's photoИме: Васил Малканов (член на Управителния съвет)
Езици: A - Български; B - Френски, Английски;
Специализация по области: широк спектър (информационни и комуникационни технологии, филмов превод, превод на научно-техническа тематика, документи и административна кореспонденция);
Вид превод: писмен
Електронен адрес: vassil_malkanov@abv.bg


Снимка на Веселина Паликрушева Име: Веселина Паликрушева  (член на Контролния съвет)
Езици: А – Български; В – Английски
Специализация по области:  медицина, фармация, храни и кулинария, право, религии, езотерика, антропология, психология, електронни игри, туризъм
Вид превод: писмен, локализация
Електронен адрес:  v.palikrusheva@gmail.com

 


Vesselina Stoyanova's photo

Име: Веселина Стоянова
Езици: A – Български, B – Френски, C – Английски
Специализация по области: социална политика, образование и култура, счетоводство и данъци, стандартизация, структурни фондове;
Вид превод: писмен;
Електронен адрес: vstoyanova@cci.dobrich.net

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Vesselina Hawthorne's photoИме: Веселина Хоторн
Езици: А – български; В – английски; С – руски.
Специализация по области: счетоводство, одит (вкл. медицински одит), икономика, енергетика, финанси, право, правоприлагане и съдебна власт, маркетинг и мениджмънт, медицина (хуманна; ветеринарна), фармация (вкл. клинични изпитвания, фармакологична бдителност и одит) и политика.
Вид превод: конферентен (симултанен; консекутивен); шушутаж (превод „на ухо“), писмен.
Електронен адрес: vess.hawthorne@gmail.com

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Вирджиния ПетроваИме: Виржиния Петрова
Езици: А – Български, В – Немски
Специализация по области: широк спектър (без медицина) патентно право, строителство, машиностроене, електроника и електротехника, селско и горско стопанство,  икономика, образование, телекомуникации, синдикална политика, търговия, екология, занаятчийско дело, право, европейска интеграция, социална политика, медии, мениджмънт,  човешки ресурси, защита на потребителите, здравеопазване, социално осигуряване, регионално развитие, гражданско общество, европейска интеграция.
Вид превод: симултанен, консекутивен и писмен
Електронен адрес: virgi.petrova@gmail.com


Vladimir Berner's photoИме: Владимир Бернер
Езици: А - Български; B - Руски;
Специализация по области: енергетика, икономика и финанси,опазване на околната среда, социална политика, медии, техника, военно дело
Вид превод: консекутивен, писмен
Електронен адрес: v.berner@yahoo.com

 


Дида Филипова - снимкаИме: Дида Филипова 
Езици: А - Български, В - Френски, С - Руски
Специализация по области: Европейска интеграция, право, финанси и счетоводство, икономика, търговия, енергетика, строителство и архитектура, околна среда, медицина
Вид превод: синхронен, консекутивен и писмен
Електронен адрес: didaff@mail.bg

 


Снимка на Диляна РаненскаИме: Диляна Раненска
Езици: А - Български; B - Английски
Специализация по области: право, правоохраняване и наказателно преследване, правосъдие и вътрешен ред, икономика и търговия, общество и политика, администрация, неправителствени организации
Вид превод: писмен, консекутивен
Електронен адрес: Diliana.Ranenska@abv.bg

 


Димитър Кузмин (снимка)Име: Димитър Кузмин (заместник председател на Управителния съвет)
Езици: А – Руски; А – Български; С – Английски
Специализация по области: всички области с уточнение при договаряне
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: dim kuz@abv.bg; dimdankuz@gmail.com.

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Снимка на Добринка КръстеваИме: Добринка Кръстева
Езици: А – Български, В - Английски;
Специализация по области: одит,счетоводство, данъци (трансферно ценообразуване), корпоративна документация, банково дело, право, застрахователна дейност, недвижими имоти, обществени поръчки; пазарни оценки; финансова и художествена литература
Вид превод: писмен
Електронен адрес: office@dkvprevodi.com

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Екатерина Лютакова (снимка)Име: Екатерина Лютакова
Езици: А – Български, В – Английски, Френски
Специализация по области: Документи на ЕС, приложения на Google, бизнес, търговия, екология, право, легализиран превод, икономика, медицина, маркетинг, медия/реклама, IT, уебсайтове
Вид превод: Писмен и устен, редакция, локализация, транскрипция, дублаж, DTP, субтитри.                      
                          Електронен адрес: ekaterina@cyrillica.eu;               
                                                          ekaterina.lyutakova@gmail.com


Елза Хаджийска (снимка)Име: Елза Хаджийска
Езици: А - Български, Италиански Б - Английски
Специализация по области: всички без религия и мода
Вид превод: симултанен, консекутивен, писмен
Електронен адрес: elzafarioli@abv.bg; elsahadjiyska@gmail.com

 


empty photo AIT member Име: Емилия Медник (член на Управителния съвет)
Езици: A – Български; B – Английски; C – Руски;
Специализация по области: държавна администрация, социална политика и заетост, трудово право и социално осигуряване, закрила на децата, образование, регионално развитие, гражданско общество, селско стопанство, европейска интеграция;
Вид превод: консекутивен , писмен
                         Електронен адрес: emednik@ins.bg


Снимка на Златка ЧервенковаИме: Златка Червенкова
Езици:  А – Български, B - Английски;
Специализация по области: общество и политика, държавна администрация, право, медицина, социална политика, медии, бизнес, проекти, строителство, образование, литературна критика, психология, психиатрия, енергетика, екология, земеделие, минна индустрия, IT, култура, изкуство, превод в ефир и др;
Вид превод: симултанен и консекутивен, придружаване;
                             Електронен адрес: zlatche@yahoo.com


Снимка на Иван ТуртуриковИме: Иван Туртуриков (член на Управителния съвет)
Езици: А - Български; B - Английски, C - Руски
Специализация по области: право, финанси, информационни технологии, авиация
Вид превод: писмен
Електронен адрес: itivan@mail.bg

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Photo of Ivan ShotlekovИме: Иван Илиев Шотлеков
Езици: A - Български; B - Английски; C - Руски;
Специализация по области:  наука и техника; право и легализиран превод, околна среда; военно дело; икономически и социални науки; хранително-вкусова промишленост; парфюмерия и козметика.
Вид превод: симултанен; консекутивен; писмен;
Електронен адрес: ivan@shotlekov.net


снимка на Илияна АтанасоваИме: Илиана Атанасова
Езици: A - Български; B – Английски; С - Немски
Специализация по области: банково дело, икономика, стоп. дейност, енергетика, околна среда, образование, социално-политическа терминология.
Вид превод: синхронен, консекутивен;
Електронен адрес: transl8tr@yahoo.com

 


empty photo AIT member Име: Илиан Иванов Игнатов
Езици: A - Български; B - Английски, Немски; C - от Руски и от чешки на другите езици (А,В)
Специализация по области: Компютри, технологии (подемно-транспортни и строителни машини, железници); Оръжия, оптика, лов, техника за наблюдение и контрол, оцеляване; Право (съдилища, бизнес, договори, оферти, тръжни документи, трудово право, социално осигуряване, човешки права, международни отношения, европейско право); Хуманна медицина, трудова медицина, условия на труд, мед. техника/диагностика, фармация.
                         Вид превод: писмен ;
                         Електронен адрес: ii720@yahoo.com


Искра Пеева (снимка)Име:  Искра Пеева
Езици: А – Български, В – Немски
Специализация по области: строителство, машиностроене, електроника и електротехника, ІТ, финанси, счетоводство, икономика, наказателно право, европейска интеграция.
Вид превод: симултанен, консекутивен и писмен
Електронен адрес: iskra.peeva@gmx.net

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Калина Найденова (снимка)Име: Калина Найденова
Езици: Английски
Специализация по области: одит, счетоводство, финанси, финансови инструменти и ценни книжа, право, данъци, връзки с обществеността, култура, политика, военно дело, официални документи и кореспонденция;
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен
Електронен адрес: knaidenova@gmail.com

 


Katya Belopitova's photoИме: Катя Белопитова
Езици: A - Български; B - Немски;
Специализация по области: инженерни науки, технологии, електроника, психология;
Вид превод: консекутивен, симултанен, писмен ;
Електронен адрес: katbel@sbline.net
 


Lidiya Shvedova's photoИме: Лидия Шведова
Езици:  А – Български; В – Английски, C - Руски;
Специализация по области: политика, икономика, медии, екология, наука, земеделие, образование, култура, художествена литература, поезия
Вид превод: писмен;
Електронен адрес: lydshved@yahoo.com

 


Малина СтефановаИме: Малина Стефанова
Езици:  A - Български, B - Английски
Специализация по области: евроинтеграция,  социален диалог и индустриални отношения,  социално и здравно осигуряване, социално приобщаване,  автомобилен и морски транспорт, земеделие, околнa среда, неправителствен сектор;  обща икономическа, финансова, правна и политическа терминология; превод на художествена литература.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;.
Електронен адрес: malina@stefanova.info


Мая Койчева (снимка)Име: Мая Койчева, приета в Регистъра на заклетите преводачи с Нидерландски, Руски и Български езици в Белгия
Езици:  А - Български; B - Нидерландски C - Руски;
Специализация по области: съдебни текстове, право и легализиран превод, медицина, медии, икономика, просвета, неправителствен сектор, култура;
Вид превод: синхронен, консекутивен;
Електронен адрес: maja.koitsjeva@skynet.be


Mariana Pamporova-Stoicheva's photoИме: Мариана Пампорова-Стойчева
Езици: A- Български, B – Английски, C - Руски;
Специализация по области: социално и здравно осигуряване, икономика, финанси, околнa среда, стратегическо планиране, социална сфера, евроинтеграция и др;
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: pamporova@gmail.com

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Mariana Revenska's photoИме: Maриана Ревенска (член на Управителния съвет)
Езици: А – Български; В – Английски, C - Руски;
Специализация по области: широк спектър (без точни науки, техника);
Вид превод: синхронен, консекутивен;
Електронен адрес: marrev@abv.bg

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Име: Мариана Хил (председател на Управителния съвет)
Езици:  А - Български; B - Немски, Английски C - Руски;
Специализация по области: право и легализиран превод, медицина, обществено-политическа литература, компютри, военни науки, машиностроене, медии, икономика, просвета, занаяти, неправителствен сектор, култура;
Вид превод:  синхронен, консекутивен
Електронен адрес:  info@interpretorium.com

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


член на АП (изображение)Име: Недялка Гочева Чакалова
Езици: А –Български; В – Английски; С – Руски, Френски
Специализация по области: (обновява се)
Вид превод: синхронен, писмен, консекутивен
Електронен адрес: neddie@tradel.net

 


Photo of Neycho TodorovИме: Нейчо Тодоров (член на Управителния съвет)
Езици: А – Английски, Български; В – Руски, C - Немски
Специализация по области: наука и техника; право; съдебен превод; легализиран превод; отбрана и сигурност; авиация; финанси; реклама; субтитриране на филми.
Вид превод: синхронен, писмен, консекутивен;
Електронен адрес:  n eycho@neycho.com; neycho@mailbox.contact.bg
 


 

Pentka Taneva's photoИме: Пенка Танева – Кафелова
Езици: A - Български, B - Английски, C - Руски
Специализация по области: архитектура и строителство;  икономически и социални науки;  инженерни науки; информационни технологии;  регионално развитие; околна среда и води; култура и образование; отбрана и сигурност
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен, филмов
Тел.: +359 888465545
                           Електронен адрес: tanneva@gmail.com


Снимка на Петър СкипИме: Петър Скипп
Езици:  А – Български, А – Английски, В – Руски
Специализация по области: авиация, техника, политика, художествена литература, интернет сайтове
Вид превод: устен и писмен, редактиране и стилиране, локализация, транскрипция, дублаж, субтитри.
Електронен адрес: p.l.m.skipp@gmail.com


Tania Reytan-Marincheshka's photoИме: Таня Рейтан-Маринчешка
Езици: A – Български; B – Английски, Руски; C – Немски и Френски
Специализация по области: проблеми на ЕС, миграция и убежище, международно право, икономика, образование, политика, социология
Вид превод: симултанен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: treytan26@gmail.com

 


Tanya Yakimova's photoИме: Таня Якимова (член на Управителния съвет)
Езици: А - Български; B - Английски C - Руски;
Специализация по области: банково дело; икономика; право и легализиран превод; обществено-политическа дейност; европейски проекти; междукултурни отношения; образование; култура; медии; маркетинг; телекомуникации,
Вид превод: синхронен, консекутивен; писмен
Електронен адрес: tanja_yak@yahoo.com

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Снимка на Хариета БраунИме: Хариета Браун
Езици: А – Български; Б – Немски; С – Английски
Специализация по области: политика, европейски проекти, право и правосъдие, култура и образование, медицина и здравеопазване, икономика и публична администрация, изкуство, медии, опазване на околната среда.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен
Контакт: www.bulgarian-language-services.de
                        Електронен адрес: info@harieta-braun.de


Чавдара Чавдарова ПантичИме: Чавдара Чавдарова Пантич
Езици:  А – Български;  В – Английски; - C – Руски
Специализация по области: финанси, банково дело, бизнес, право, политика, обществени науки, инфраструктурни проекти и др.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен.
Електронен адрес:  c_chavdar@abv.bg


Share this