Членове на Асоциацията

Снимка на Аглика МарковаИме: Аглика Маркова
Езици: А - Български, В – Английски;
Специализация по области: обща, политическа, икономическа, финансова терминология; превод на художествена литература;
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес:  amarkova12@gmail.com; aglika.markova@mail.bg


Снимка на Анита АлексиеваИме: Анита Алексиева
Езици: А - Български, В – Немски, С - Английски;
Специализация по области: правна; счетоводство; застрахователно дело; химия и околна среда; съдебна и тръжна документация; електроника; приложна психология и мотивация; техники за продажба; машини и оборудване;
Вид превод: писмен, консекутивен, симултанен;
Електронен адрес: anita_alexieva@abv.bg


Antonia Terzieva's PhotoИме: Антония Терзиева
Езици: A: Български; B: Английски; C: Френски; D: Руски
Специализация по области: политика в областта на потребителите, данъчна политика, околна среда, международно право, човешките права, acquis communautaire (горните области), институциите на ЕС.
Вид превод: ; синхронен
Електронен адрес: aterzieva@intech.bg
 


Име: Ани Виткова
Езици: А - Български, В - Английски
Специализация по области: обществено-политически теми, закрила на детето, неправителствени организации, правосъдие и вътрешни работи, отбрана, политики на ЕС, затворно дело, околна среда, образование, кореспонденция и др.
Вид превод: консекутивен, писмен
Електронен адрес: annie.vitkova@gmail.com


Снимка на Атанаска СтанковаИме: Атанаска Станкова Езици: А - Български, В – Английски;
Специализация по области: банки и финанси; счетоводство, одит и данъци; икономика; правна, съдебна и тръжна документация; околна среда; социална политика; комуникации и транспорт; строителство; обща тематика и политика;
Вид превод: писмен, консекутивен;
Електронен адрес: nancystankova@gmail.com; nancystankof@abv.bg
 


Atanas Tschelebiev's photoИме: Aтанас Челебиев (председател на Контролния съвет)
Езици: A - Български, B - Немски, C - Английски
Специализация по области: Европейска интеграция, политика, икономика, бизнес, правосъдие, право и легализиран превод, техника и др.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: at@minervabg.com, at@transprint-bg.com

 


Boyka Atanassova's photoИме: Бойка Атанасова 
Езици:  А - Български; В - Английски; С - Руски;
Специализация по области: Европейска интеграция, регионална политика, правоприлагане, енергетика, земеделие, развитие на селските райони, , околна среда (управление и пречистване на води), социална политика, транспорт и комуникации и др.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен
                           Електронен адрес: atanassova.b@gmail.com


Boris Naimushin's photoИме: Борис Наймушин
Езици: А – Български, Руски, B – Английски, C – Френски;
Специализация по области: широк спектър (без точни науки и медицина);
Вид превод: синхронен, консекутивен, съпровождане;
Електронен адрес: bnaimushin@nbu.bg; borisnai@yahoo.com

 


Vasil Malkanov's photoИме: Васил Малканов (член на Управителния съвет)
Езици: A - Български; B - Френски, Английски;
Специализация по области: широк спектър (информационни и комуникационни технологии, филмов превод, превод на научно-техническа тематика, документи и административна кореспонденция);
Вид превод: писмен
Електронен адрес: vassil_malkanov@abv.bg


Снимка на Веселина Паликрушева Име: Веселина Паликрушева  (член на Контролния съвет)
Езици: А – Български; В – Английски
Специализация по области:  медицина, фармация, храни и кулинария, право, религии, езотерика, антропология, психология, електронни игри, туризъм
Вид превод: писмен, локализация
Електронен адрес:  vesse_p@yahoo.com

 


Vesselina Stoyanova's photo

Име: Веселина Стоянова
Езици: A – Български, B – Френски, C – Английски
Специализация по области: социална политика, образование и култура, счетоводство и данъци, стандартизация, структурни фондове;
Вид превод: писмен;
Електронен адрес: vstoyanova@cci.dobrich.net

 


Vesselina Hawthorne's photoИме: Веселина Хоторн
Езици: А – български; В – английски; С – руски.
Специализация по области: счетоводство, одит (вкл. медицински одит), икономика, енергетика, финанси, право, правоприлагане и съдебна власт, маркетинг и мениджмънт, медицина (хуманна; ветеринарна), фармация (вкл. клинични изпитвания, фармакологична бдителност и одит) и политика.
Вид превод: конферентен (симултанен; консекутивен); шушутаж (превод „на ухо“), писмен.
Електронен адрес: vess.hawthorne@gmail.com

 


 

Vladimir Berner's photoИме: Владимир Бернер
Езици: А - Български; B - Руски;
Специализация по области: енергетика, икономика и финанси,опазване на околната среда, социална политика, медии, техника, военно дело
Вид превод: консекутивен, писмен
Електронен адрес: v.berner@yahoo.com

 


Дида Филипова - снимкаИме: Дида Филипова 
Езици: А - Български, В - Френски, С - Руски
Специализация по области: Европейска интеграция, право, финанси и счетоводство, икономика, търговия, енергетика, строителство и архитектура, околна среда, медицина
Вид превод: синхронен, консекутивен и писмен
Електронен адрес: didaff@mail.bg

 


Снимка на Диляна РаненскаИме: Диляна Раненска
Езици: А - Български; B - Английски
Специализация по области: право, правоохраняване и наказателно преследване, правосъдие и вътрешен ред, икономика и търговия, общество и политика, администрация, неправителствени организации
Вид превод: писмен, консекутивен
Електронен адрес: Diliana.Ranenska@abv.bg

 


Димитър Кузмин (снимка)Име: Димитър Кузмин (заместник председател на Управителния съвет)
Езици: А – Руски; А – Български; С – Английски
Специализация по области: всички области с уточнение при договаряне
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: dim kuz@abv.bg; dimdankuz@gmail.com.

 


Снимка на Добринка КръстеваИме: Добринка Кръстева
Езици: А – Български, В - Английски;
Специализация по области: одит,счетоводство, данъци (трансферно ценообразуване), корпоративна документация, банково дело, право, застрахователна дейност, недвижими имоти, обществени поръчки; пазарни оценки; финансова и художествена литература
Вид превод: писмен
                           Електронен адрес: office@dkvprevodi.com

 


Екатерина Лютакова (снимка)Име: Екатерина Лютакова
Езици: А – Български, В – Английски, Френски
Специализация по области: Документи на ЕС, приложения на Google, бизнес, търговия, екология, право, легализиран превод, икономика, медицина, маркетинг, медия/реклама, IT, уебсайтове
Вид превод: Писмен и устен, редакция, локализация, транскрипция, дублаж, DTP, субтитри.                      
                          Електронен адрес: ekaterina@cyrillica.eu;               
                                                          ekaterina.lyutakova@gmail.com


Елза Хаджийска (снимка)Име: Елза Хаджийска
Езици: А - Български, Италиански Б - Английски
Специализация по области: всички без религия и мода
Вид превод: симултанен, консекутивен, писмен
Електронен адрес: elzafarioli@abv.bg; elsahadjiyska@gmail.com

 


empty photo AIT member Име: Емилия Медник (член на Управителния съвет)
Езици: A – Български; B – Английски; C – Руски;
Специализация по области: държавна администрация, социална политика и заетост, трудово право и социално осигуряване, закрила на децата, образование, регионално развитие, гражданско общество, селско стопанство, европейска интеграция;
Вид превод: консекутивен , писмен
                         Електронен адрес: emednik@ins.bg


Снимка на Златка ЧервенковаИме: Златка Червенкова
Езици:  А – Български, B - Английски;
Специализация по области: общество и политика, държавна администрация, право, медицина, социална политика, медии, бизнес, проекти, строителство, образование, литературна критика, психология, психиатрия, енергетика, екология, земеделие, минна индустрия, IT, култура, изкуство, превод в ефир и др;
Вид превод: симултанен и консекутивен, придружаване;
                             Електронен адрес: zlatche@yahoo.com


Снимка на Иван ТуртуриковИме: Иван Туртуриков
Езици: А - Български; B - Английски, C - Руски
Специализация по области: право, финанси, информационни технологии, авиация
Вид превод: писмен
Електронен адрес: itivan@mail.bg

 


Photo of Ivan ShotlekovИме: Иван Илиев Шотлеков
Езици: A - Български; B - Английски; C - Руски;
Специализация по области:  наука и техника; право и легализиран превод, околна среда; военно дело; икономически и социални науки; хранително-вкусова промишленост; парфюмерия и козметика.
Вид превод: симултанен; консекутивен; писмен;
Електронен адрес: ivan@shotlekov.net


снимка на Илияна АтанасоваИме: Илиана Атанасова
Езици: A - Български; B – Английски; С - Немски
Специализация по области: банково дело, икономика, стоп. дейност, енергетика, околна среда, образование, социално-политическа терминология.
Вид превод: синхронен, консекутивен;
Електронен адрес: transl8tr@yahoo.com

 


empty photo AIT member Име: Илиан Иванов Игнатов
Езици: A - Български; B - Английски, Немски; C - от Руски и от чешки на другите езици (А,В)
Специализация по области: Компютри, технологии (подемно-транспортни и строителни машини, железници); Оръжия, оптика, лов, техника за наблюдение и контрол, оцеляване; Право (съдилища, бизнес, договори, оферти, тръжни документи, трудово право, социално осигуряване, човешки права, международни отношения, европейско право); Хуманна медицина, трудова медицина, условия на труд, мед. техника/диагностика, фармация.
                         Вид превод: писмен ;
                         Електронен адрес: ii720@yahoo.com


Искра Пеева (снимка)Име:  Искра Пеева
Езици: А – Български, В – Немски
Специализация по области: строителство, машиностроене, електроника и електротехника, ІТ, финанси, счетоводство, икономика, наказателно право, европейска интеграция.
Вид превод: симултанен, консекутивен и писмен
Електронен адрес: iskra.peeva@gmx.net


Калина Найденова (снимка)Име: Калина Найденова
Езици: Английски
Специализация по области: одит, счетоводство, финанси, финансови инструменти и ценни книжа, право, данъци, връзки с обществеността, култура, политика, военно дело, официални документи и кореспонденция;
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен
Електронен адрес: knaidenova@gmail.com

 


Katya Belopitova's photoИме: Катя Белопитова
Езици: A - Български; B - Немски;
Специализация по области: инженерни науки, технологии, електроника, психология;
Вид превод: консекутивен, симултанен, писмен ;
Електронен адрес: katbel@sbline.net
 


Lidiya Shvedova's photoИме: Лидия Шведова
Езици:  А – Български; В – Английски, C - Руски;
Специализация по области: политика, икономика, медии, екология, наука, земеделие, образование, култура, художествена литература, поезия
Вид превод: писмен;
Електронен адрес: lydshved@yahoo.com

 


Малина СтефановаИме: Малина Стефанова
Езици:  A - Български, B - Английски
Специализация по области: евроинтеграция,  социален диалог и индустриални отношения,  социално и здравно осигуряване, социално приобщаване,  автомобилен и морски транспорт, земеделие, околнa среда, неправителствен сектор;  обща икономическа, финансова, правна и политическа терминология; превод на художествена литература.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;.
Електронен адрес: malina@stefanova.info


 

Мая Койчева (снимка)Име: Мая Койчева, приета в Регистъра на заклетите преводачи с Нидерландски, Руски и Български езици в Белгия
Езици:  А - Български; B - Нидерландски C - Руски;
Специализация по области: съдебни текстове, право и легализиран превод, медицина, медии, икономика, просвета, неправителствен сектор, култура;
Вид превод: синхронен, консекутивен;
Електронен адрес: maja.koitsjeva@skynet.be

 


 

Mariana Pamporova-Stoicheva's photoИме: Мариана Пампорова-Стойчева
Езици: A- Български, B – Английски, C - Руски;
Специализация по области: социално и здравно осигуряване, икономика, финанси, околнa среда, стратегическо планиране, социална сфера, евроинтеграция и др;
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: pamporova@gmail.com


Mariana Revenska's photoИме: Maриана Ревенска
Езици: А – Български; В – Английски, C - Руски;
Специализация по области: широк спектър (без точни науки, техника);
Вид превод: синхронен, консекутивен;
Електронен адрес: marrev@abv.bg

 


Име: Мариана Хил (председател на Управителния съвет)
Езици:  А - Български; B - Немски, Английски C - Руски;
Специализация по области: право и легализиран превод, медицина, обществено-политическа литература, компютри, военни науки, машиностроене, медии, икономика, просвета, занаяти, неправителствен сектор, култура;
Вид превод:  синхронен, консекутивен
Електронен адрес:  info@interpretorium.com


член на АП (изображение)Име: Недялка Гочева Чакалова
Езици: А –Български; В – Английски; С – Руски, Френски
Специализация по области: (обновява се)
Вид превод: синхронен, писмен, консекутивен
Електронен адрес: neddie@tradel.net

 


Photo of Neycho TodorovИме: Нейчо Тодоров (член на Управителния съвет)
Езици: А – Английски, Български; В – Руски, C - Немски
Специализация по области: наука и техника; право; съдебен превод; легализиран превод; отбрана и сигурност; авиация; финанси; реклама; субтитриране на филми.
Вид превод: синхронен, писмен, консекутивен;
Електронен адрес:  n eycho@neycho.com; neycho@mailbox.contact.bg
 


 

Pentka Taneva's photoИме: Пенка Танева – Кафелова
Езици: A - Български, B - Английски, C - Руски
Специализация по области: архитектура и строителство;  икономически и социални науки;  инженерни науки; информационни технологии;  регионално развитие; околна среда и води; култура и образование; отбрана и сигурност
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен, филмов
Тел.: +359 888465545
                           Електронен адрес: tanneva@gmail.com


Petroushka Tomova's photoИме: Петрушка Томова
Езици: А – Английски, B - Български, C - Френски;
Специализация по области: политика и международни отношения, икономика /банки, финанси, конкуренция, обществени поръчки, данъчно облагане/, екология, земеделие, медицина, култура.
Вид превод: синхронен, консекутивен; писмен;
Електронен адрес: nani91bg@yahoo.com


Снимка на Петър СкипИме: Петър Скипп
Езици:  А – Български, А – Английски, В – Руски
Специализация по области: авиация, техника, политика, художествена литература, интернет сайтове
Вид превод: устен и писмен, редактиране и стилиране, локализация, транскрипция, дублаж, субтитри.
Електронен адрес: p.l.m.skipp@gmail.com


Росица Златарева (снимка)Име: Росица Златаревa (член на Контролния съвет)
Езици: A - Български; B - Английски; C - Руски;
Специализация по области: счетоводство, финанси, банково дело, право, съдебна система, данъчно облагане, земеделие и животновъдство, екология, медицина, инженерни науки, сигурност и отбрана.
Вид превод: симултанен, консекутивен и писмен
Електронен адрес: roszlat@techno-link.com

 


Tania Reytan-Marincheshka's photoИме: Таня Рейтан-Маринчешка
Езици: A – Български; B – Английски, Руски; C – Немски и Френски
Специализация по области: проблеми на ЕС, миграция и убежище, международно право, икономика, образование, политика, социология
Вид превод: симултанен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: treytan26@gmail.com

 


Tanya Yakimova's photoИме: Таня Якимова (член на Управителния съвет)
Езици: А - Български; B - Английски C - Руски;
Специализация по области: банково дело; икономика; право и легализиран превод; обществено-политическа дейност; европейски проекти; междукултурни отношения; образование; култура; медии; маркетинг; телекомуникации,
Вид превод: синхронен, консекутивен; писмен
Електронен адрес: tanja_yak@yahoo.com


Снимка на Хариета БраунИме: Хариета Браун
Езици: А – Български; Б – Немски; С – Английски
Специализация по области: политика, европейски проекти, право и правосъдие, култура и образование, медицина и здравеопазване, икономика и публична администрация, изкуство, медии, опазване на околната среда.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен
Контакт: www.bulgarian-language-services.de
                        Електронен адрес: info@harieta-braun.de


Чавдара Чавдарова ПантичИме: Чавдара Чавдарова Пантич (член на Управителния съвет)
Езици:  А – Български;  В – Английски; - C – Руски
Специализация по области: финанси, банково дело, бизнес, право, политика, обществени науки, инфраструктурни проекти и др.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен.
Електронен адрес:  c_chavdar@abv.bg


Share this