Контролен съвет

Снимка на Анита АлексиеваИме: Анита Алексиева (член на Контролния съвет)
Езици: А - Български, В – Немски, С - Английски;
Специализация по области: правна; счетоводство; застрахователно дело; химия и околна среда; съдебна и тръжна документация; електроника; приложна психология и мотивация; техники за продажба; машини и оборудване;
Вид превод: писмен, консекутивен, симултанен;
Електронен адрес: anita_alexieva@abv.bg

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Atanas Tschelebiev's photoИме: Aтанас Челебиев (председател на Контролния съвет)
Езици: A - Български, B - Немски, C - Английски
Специализация по области: Европейска интеграция, политика, икономика, бизнес, правосъдие, право и легализиран превод, техника и др.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: at@minervabg.com, at@transprint-bg.com

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Снимка на Веселина Паликрушева Име: Веселина Паликрушева  (член на Контролния съвет)
Езици: А – Български; В – Английски
Специализация по области:  медицина, фармация, храни и кулинария, право, религии, езотерика, антропология, психология, електронни игри, туризъм
Вид превод: писмен, локализация
Електронен адрес:  v.palikrusheva@gmail.com

 


Share this