Хариета Браун (снимка)
Езици: 
А – Български; Б – Немски; С – Английски

Специализация по области:

политика, европейски проекти, право и правосъдие, култура и образование, медицина и здравеопазване, икономика и публична администрация, изкуство, медии, опазване на околната среда.

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес и сайт: