Дида Филипова (снимка)
Езици: 
А - Български, В - Френски, С - Руски

Специализация по области:

Европейска интеграция, право, финанси и счетоводство, икономика, търговия, енергетика, строителство и архитектура, околна среда, медицина

Вид превод:

синхронен, консекутивен и писмен

Електронен адрес: