Катя Белопитова (снимка)
Езици: 
A - Български; B - Немски

Специализация по области:

инженерни науки, технологии, електроника, психология

Вид превод:

консекутивен, симултанен, писмен

Електронен адрес: