Диляна Раненска (снимка)
Езици: 
А - Български; B - Английски

Специализация по области:

право, правоохраняване и наказателно преследване, правосъдие и вътрешен ред, икономика и търговия, общество и политика, администрация, неправителствени организации

Вид превод:

писмен, консекутивен

Електронен адрес: