Мариана Пампорова-Стойчева (снимка)
Езици: 
A- Български, B – Английски, C - Руски

Специализация по области:

социално и здравно осигуряване, икономика, финанси, околнa среда, стратегическо планиране, социална сфера, евроинтеграция и др;

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес: