Аглика Маркова

Снимка на Аглика МарковаИме: Аглика Маркова
Езици: А - Български, В – Английски;
Специализация по области: обща, политическа, икономическа, финансова терминология; превод на художествена литература;
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес:  amarkova12@gmail.com; aglika.markova@mail.bg


Share this