Ани Виткова

Име: Ани Виткова
Езици: А - Български, В - Английски
Специализация по области: обществено-политически теми, закрила на детето, неправителствени организации, правосъдие и вътрешни работи, отбрана, политики на ЕС, затворно дело, околна среда, образование, кореспонденция и др.
Вид превод: консекутивен, писмен
Електронен адрес: annie.vitkova@gmail.com


Share this