Анита Алексиева

Снимка на Анита АлексиеваИме: Анита Алексиева (член на Контролния съвет)
Езици: А - Български, В – Немски, С - Английски;
Специализация по области: правна; счетоводство; застрахователно дело; химия и околна среда; съдебна и тръжна документация; електроника; приложна психология и мотивация; техники за продажба; машини и оборудване;
Вид превод: писмен, консекутивен, симултанен;
Електронен адрес: anita_alexieva@abv.bg

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Share this