Антония Терзиева

Antonia Terzieva's PhotoИме: Антония Терзиева
Езици: A: Български; B: Английски; C: Френски; D: Руски
Специализация по области: политика в областта на потребителите, данъчна политика, околна среда, международно право, човешките права, acquis communautaire (горните области), институциите на ЕС.
Вид превод: ; синхронен
Електронен адрес: aterzieva@intech.bg
 


Share this