Бойка Атанасова

Boyka Atanassova's photoИме: Бойка Атанасова 
Езици:  А - Български; В - Английски; С - Руски;
Специализация по области: Европейска интеграция, регионална политика, правоприлагане, енергетика, земеделие, развитие на селските райони, , околна среда (управление и пречистване на води), социална политика, транспорт и комуникации и др.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен
                           Електронен адрес: atanassova.b@gmail.com


Share this