Добринка Кръстева

Снимка на Добринка КръстеваИме: Добринка Кръстева
Езици: А – Български, В - Английски;
Специализация по области: одит,счетоводство, данъци (трансферно ценообразуване), корпоративна документация, банково дело, право, застрахователна дейност, недвижими имоти, обществени поръчки; пазарни оценки; финансова и художествена литература
Вид превод: писмен
Електронен адрес: office@dkvprevodi.com

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Share this