Елза Хаджийска

Елза Хаджийска (снимка)Име: Елза Хаджийска
Езици: А - Български, Италиански Б - Английски
Специализация по области: всички без религия и мода
Вид превод: симултанен, консекутивен, писмен
Електронен адрес: elzafarioli@abv.bg; elsahadjiyska@gmail.com

 


Share this