Искра Пеева

Искра Пеева (снимка)Име:  Искра Пеева
Езици: А – Български, В – Немски
Специализация по области: строителство, машиностроене, електроника и електротехника, ІТ, финанси, счетоводство, икономика, наказателно право, европейска интеграция.
Вид превод: симултанен, консекутивен и писмен
Електронен адрес: iskra.peeva@gmx.net

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Share this