Иван Илиев Шотлеков

Photo of Ivan ShotlekovИме: Иван Илиев Шотлеков
Езици: A - Български; B - Английски; C - Руски;
Специализация по области:  наука и техника; право и легализиран превод, околна среда; военно дело; икономически и социални науки; хранително-вкусова промишленост; парфюмерия и козметика.
Вид превод: симултанен; консекутивен; писмен;
Електронен адрес: ivan@shotlekov.net


Share this