Калина Найденова

Калина Найденова (снимка)Име: Калина Найденова
Езици: Английски
Специализация по области: одит, счетоводство, финанси, финансови инструменти и ценни книжа, право, данъци, връзки с обществеността, култура, политика, военно дело, официални документи и кореспонденция;
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен
Електронен адрес: knaidenova@gmail.com

 


Share this