Хариета Браун

Снимка на Хариета БраунИме: Хариета Браун
Езици: А – Български; Б – Немски; С – Английски
Специализация по области: политика, европейски проекти, право и правосъдие, култура и образование, медицина и здравеопазване, икономика и публична администрация, изкуство, медии, опазване на околната среда.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен
Контакт: www.bulgarian-language-services.de
                        Електронен адрес: info@harieta-braun.de


Share this