Лидия Шведова

Lidiya Shvedova's photoИме: Лидия Шведова
Езици:  А – Български; В – Английски, C - Руски;
Специализация по области: политика, икономика, медии, екология, наука, земеделие, образование, култура, художествена литература, поезия
Вид превод: писмен;
Електронен адрес: lydshved@yahoo.com

 


Share this