Малина Стефанова

Малина СтефановаИме: Малина Стефанова
Езици:  A - Български, B - Английски
Специализация по области: евроинтеграция,  социален диалог и индустриални отношения,  социално и здравно осигуряване, социално приобщаване,  автомобилен и морски транспорт, земеделие, околнa среда, неправителствен сектор;  обща икономическа, финансова, правна и политическа терминология; превод на художествена литература.
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен;.
Електронен адрес: malina@stefanova.info


Share this