Мая Койчева

Мая Койчева (снимка)Име: Мая Койчева, приета в Регистъра на заклетите преводачи с Нидерландски, Руски и Български езици в Белгия
Езици:  А - Български; B - Нидерландски C - Руски;
Специализация по области: съдебни текстове, право и легализиран превод, медицина, медии, икономика, просвета, неправителствен сектор, култура;
Вид превод: синхронен, консекутивен;
Електронен адрес: maja.koitsjeva@skynet.be


Share this