Недялка Гочева Чакалова

член на АП (изображение)Име: Недялка Гочева Чакалова
Езици: А –Български; В – Английски; С – Руски, Френски
Специализация по области: (обновява се)
Вид превод: синхронен, писмен, консекутивен
Електронен адрес: neddie@tradel.net

 


Share this