Пенка Танева – Кафелова

Pentka Taneva's photoИме: Пенка Танева – Кафелова
Езици: A - Български, B - Английски, C - Руски
Специализация по области: архитектура и строителство;  икономически и социални науки;  инженерни науки; информационни технологии;  регионално развитие; околна среда и води; култура и образование; отбрана и сигурност
Вид превод: синхронен, консекутивен, писмен, филмов
Тел.: +359 888465545
                           Електронен адрес: tanneva@gmail.com


Share this