Росица Златаревa

Росица Златарева (снимка)Име: Росица Златаревa (член на Контролния съвет)
Езици: A - Български; B - Английски; C - Руски;
Специализация по области: счетоводство, финанси, банково дело, право, съдебна система, данъчно облагане, земеделие и животновъдство, екология, медицина, инженерни науки, сигурност и отбрана.
Вид превод: симултанен, консекутивен и писмен
Електронен адрес: roszlat@techno-link.com

 


Share this