Таня Рейтан-Маринчешка

Tania Reytan-Marincheshka's photoИме: Таня Рейтан-Маринчешка
Езици: A – Български; B – Английски, Руски; C – Немски и Френски
Специализация по области: проблеми на ЕС, миграция и убежище, международно право, икономика, образование, политика, социология
Вид превод: симултанен, консекутивен, писмен;
Електронен адрес: treytan26@gmail.com

 


Share this