Веселина Хоторн

Vesselina Hawthorne's photoИме: Веселина Хоторн
Езици: А – български; В – английски; С – руски.
Специализация по области: счетоводство, одит (вкл. медицински одит), икономика, енергетика, финанси, право, правоприлагане и съдебна власт, маркетинг и мениджмънт, медицина (хуманна; ветеринарна), фармация (вкл. клинични изпитвания, фармакологична бдителност и одит) и политика.
Вид превод: конферентен (симултанен; консекутивен); шушутаж (превод „на ухо“), писмен.
Електронен адрес: vess.hawthorne@gmail.com

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Share this