Веселина Стоянова

Vesselina Stoyanova's photo

Име: Веселина Стоянова
Езици: A – Български, B – Френски, C – Английски
Специализация по области: социална политика, образование и култура, счетоводство и данъци, стандартизация, структурни фондове;
Вид превод: писмен;
Електронен адрес: vstoyanova@cci.dobrich.net

Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.


Share this