Владимир Бернер

Vladimir Berner's photoИме: Владимир Бернер
Езици: А - Български; B - Руски;
Специализация по области: енергетика, икономика и финанси,опазване на околната среда, социална политика, медии, техника, военно дело
Вид превод: консекутивен, писмен
Електронен адрес: v.berner@yahoo.com

 


Share this