Златка Червенкова

Снимка на Златка ЧервенковаИме: Златка Червенкова
Езици:  А – Български, B - Английски;
Специализация по области: общество и политика, държавна администрация, право, медицина, социална политика, медии, бизнес, проекти, строителство, образование, литературна критика, психология, психиатрия, енергетика, екология, земеделие, минна индустрия, IT, култура, изкуство, превод в ефир и др;
Вид превод: симултанен и консекутивен, придружаване;
                             Електронен адрес: zlatche@yahoo.com


Share this