Здравейте, колеги!

В навечерието на нашия международен професионален празник в допълнение към приложеното към настоящото послание от Даниела Амодео Перило, председател на EULITA, искам да пожелая на всички да сте здрави, смели и успешни в нелекото ни поприще, и да гледате в бъдещето с увереност и усмивка, защото преводът ще продължава да бъде маслото и трансмисията в машината на всяка съвременна икономика. И няма защо да се боим от настъплението на какви ли не транскодиращи устройства и машинен превод, защото Арле Ричард Ломел го е формулирал много точно:

"Машинният превод ще измести единствено онези хора, които превеждат като машини."

Бъдете честити!

Мариана Хил