ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПРЕВОДАЧИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото Ви каним на редовно Общо събрание на Асоциацията на преводачите, което ще се състои на 20 септември 2020 г. /неделя/ от 11.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на УС за дейността на АП през 2019 г.

2. Отчет на Контролния съвет за 2019 г.

3. Финансов отчет за 2019 г.

4. Разни

В залата на ул. Тракия № 35 /или дворното пространство на офис-сградата предвид противоепидемичните мерки във връзка с Коронавируса – в зависимост от броя на присъстващите членове/.

От Управителния съвет на АП