Илиана Атанасова (снимка)
Езици: 
A - Български; B – Английски; С - Немски

Специализация по области:

банково дело, икономика, стоп. дейност, енергетика, околна среда, образование, социално-политическа терминология.

Вид превод:

синхронен, консекутивен

Електронен адрес: