Aтанас Челебиев (снимка)

Aтанас Челебиев (председател на Контролния съвет)

Езици:
A - Български, B - Немски, C - Английски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

Европейска интеграция, политика, икономика, бизнес, правосъдие, право и легализиран превод, техника и др.

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен;

Електронен адрес:

Анита Алексиева (снимка)

Анита Алексиева (член на Контролния съвет)

Езици:
А - Български, В – Немски, С - Английски;
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

правна; счетоводство; застрахователно дело; химия и околна среда; съдебна и тръжна документация; електроника; приложна психология и мотивация; техники за продажба; машини и оборудване;

Вид превод:

писмен, консекутивен, симултанен;

Електронен адрес:

Бистра Стоименова (снимка)

Бистра Стоименова (член на Контролния съвет)

Езици:
A - Български, B - Английски, C - Руски, Испански, Немски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

Фотография и видео обработка, история, археология, културология, култура, изкуство, психология, образование, право, лингвистика, маркетинг, литература, туризъм и други.

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Веселина Стоянова (снимка)

Веселина Стоянова

Езици:
A – Български, B – Френски, C – Английски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

социална политика, образование и култура, счетоводство и данъци, стандартизация, структурни фондове

Вид превод:

писмен

Електронен адрес:

Златка Червенкова (снимка)

Златка Червенкова

Езици:
А – Български, B - Английски;
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

общество и политика, държавна администрация, право, медицина, социална политика, медии, бизнес, проекти, строителство, образование, литературна критика, психология, психиатрия, енергетика, екология, земеделие, минна индустрия, IT, култура, изкуство, превод в ефир и др;

Вид превод:

симултанен и консекутивен, придружаване;

Електронен адрес:

Иван Туртуриков (снимка)

Иван Туртуриков (член на Управителния съвет)

Езици:
А - Български; B - Английски, C - Руски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

право, финанси, информационни технологии, авиация

Вид превод:

писмен

Електронен адрес:

Иван Шотлеков (снимка)

Иван Шотлеков

Езици:
A - Български; B - Английски; C - Руски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

наука и техника; право и легализиран превод, околна среда; военно дело; икономически и социални науки; хранително-вкусова промишленост; парфюмерия и козметика.

Вид превод:

симултанен; консекутивен; писмен

Електронен адрес:

Искра Пеева (снимка)

Искра Пеева (член на Управителния съвет)

Езици:
А – Български, В – Немски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

строителство, машиностроене, електроника и електротехника, ІТ, финанси, счетоводство, икономика, наказателно право, европейска интеграция.

Вид превод:

симултанен, консекутивен и писмен

Електронен адрес:

Мариана Хил (снимка)

Мариана Хил (председател на Управителния съвет)

Езици:
А - Български; B - Немски, Английски C - Руски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

право и легализиран превод, медицина, обществено-политическа литература, компютри, военни науки, машиностроене, медии, икономика, просвета, занаяти, неправителствен сектор, култура

Вид превод:

синхронен, консекутивен

Електронен адрес:

Мила Ставрева (снимка)

Мила Ставрева

Езици:
А - Български; В - Английски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

Икономика, маркетинг, медии, обществено-политически текстове, медицина и здравеопазване, информационни технологии, уебсайтове, право, образование, култура, туризъм, художествена литература

Вид превод:

Писмен, симултанен, редактиране, локализация, субтитри

Електронен адрес:

Милена Маринкова (снимка)

Милена Маринкова

Езици:
А – Български B – Испански C – Португалски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

право, икономика, техника и легализиран превод

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Недялка Гочева Чакалова (снимка)

Недялка Гочева Чакалова

Езици:
А –Български; В – Английски; С – Руски, Френски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

Теми свързани с ЕС, право, правни въпроси, политика, екология. Медицина, фармация, био-химия, химия. История на Стария свят, археология, Тракология, история, културология. Философия, психология, психиятрия, макро-икономика, демография и социални изследвания.

Вид превод:

синхронен, писмен, консекутивен

Електронен адрес:

Николета Георгиева (снимка)

Николета Георгиева

Езици:
А - Български; В - Английски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

право, маркетинг, информационни технологии и софтуер, социални мрежи, публична администрация, образование, здраве и благополучие, медицина

Вид превод:

консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Пенка Танева – Кафелова (снимка)

Пенка Танева – Кафелова

Езици:
A - Български, B - Английски, C - Руски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

архитектура и строителство;  икономически и социални науки;  инженерни науки; информационни технологии;  регионално развитие; околна среда и води; култура и образование; отбрана и сигурност

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен, филмов

Електронен адрес и телефон:

tanneva@gmail.com
+359 888465545

Сотир Рангелов (снимка)

Сотир Рангелов

Езици:
А - Български; А - Руски; В - Английски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

Наука и техника, икономика, право, лични документи и др.

Вид превод:

Писмен, локализация, субтитри, DTP, редактиране и стилиране

Електронен адрес:

Аглика Маркова

Езици:
А - Български, В – Английски;

Специализация по области:

обща, политическа, икономическа, финансова терминология; превод на художествена литература;

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен;

Електронен адрес:

Ани Георгиева (снимка)

Ани Георгиева

Езици:
A - Български, B - Английски, C - Италиански

Специализация по области:

Наука и техника, строителство, информационни технологии и софтуер, комуникации и транспорт, бизнес, счетоводство, тръжна документация, образование, култура, лични документи и др.

Вид превод:

писмен, консекутивен;

Електронен адрес:

Антония Терзиева (снимка)

Антония Терзиева

Езици:
A: Български; B: Английски; C: Френски; D: Руски

Специализация по области:

политика в областта на потребителите, данъчна политика, околна среда, международно право, човешките права, acquis communautaire (горните области), институциите на ЕС.

Вид превод:

синхронен

Електронен адрес:

Атанаска Станкова (снимка)

Атанаска Станкова

Езици:
А - Български, В – Английски;

Специализация по области:

банки и финанси; счетоводство, одит и данъци; икономика; правна, съдебна и тръжна документация; околна среда; социална политика; комуникации и транспорт; строителство; обща тематика и политика;

Вид превод:

писмен, консекутивен;

Електронен адрес:

Веселина Хоторн (снимка)

Веселина Хоторн

Езици:
А – Български; В – Английски; С – Руски

Специализация по области:

счетоводство, одит (вкл. медицински одит), икономика, енергетика, финанси, право, правоприлагане и съдебна власт, маркетинг и мениджмънт, медицина (хуманна; ветеринарна), фармация (вкл. клинични изпитвания, фармакологична бдителност и одит) и политика.

Вид превод:

конферентен (симултанен; консекутивен); шушутаж (превод „на ухо“), писмен.

Електронен адрес:

Виржиния Петрова (снимка)

Виржиния Петрова

Езици:
А – Български, В – Немски

Специализация по области:

широк спектър (без медицина) патентно право, строителство, машиностроене, електроника и електротехника, селско и горско стопанство,  икономика, образование, телекомуникации, синдикална политика, търговия, екология, занаятчийско дело, право, европейска интеграция, социална политика, медии, мениджмънт,  човешки ресурси, защита на потребителите, здравеопазване, социално осигуряване, регионално развитие, гражданско общество, европейска интеграция.

Вид превод:

симултанен, консекутивен и писмен

Електронен адрес:

Владимир Бернер (снимка)

Владимир Бернер

Езици:
А - Български; B - Руски

Специализация по области:

енергетика, икономика и финанси,опазване на околната среда, социална политика, медии, техника, военно дело

Вид превод:

консекутивен, писмен, синхронен

Електронен адрес:

Дида Филипова (снимка)

Дида Филипова

Езици:
А - Български, В - Френски, С - Руски

Специализация по области:

Европейска интеграция, право, финанси и счетоводство, икономика, търговия, енергетика, строителство и архитектура, околна среда, медицина

Вид превод:

синхронен, консекутивен и писмен

Електронен адрес:

Диляна Раненска (снимка)

Диляна Раненска

Езици:
А - Български; B - Английски

Специализация по области:

право, правоохраняване и наказателно преследване, правосъдие и вътрешен ред, икономика и търговия, общество и политика, администрация, неправителствени организации

Вид превод:

писмен, консекутивен

Електронен адрес:

Добринка Кръстева (снимка)

Добринка Кръстева

Езици:
А – Български, В - Английски

Специализация по области:

одит, счетоводство, данъци (трансферно ценообразуване), корпоративна документация, банково дело, право, застрахователна дейност, недвижими имоти, обществени поръчки; пазарни оценки; финансова и художествена литература

Вид превод:

писмен

Електронен адрес:

Екатерина Лютакова (снимка)

Екатерина Лютакова

Езици:
А – Български, В – Английски, Френски

Специализация по области:

Документи на ЕС, приложения на Google, бизнес, търговия, екология, право, легализиран превод, икономика, медицина, маркетинг, медия/реклама, IT, уебсайтове

Вид превод:

Писмен и устен, редакция, локализация, транскрипция, дублаж, DTP, субтитри.      

Електронен адрес:

Елени Манова (снимка)

Елени Манова

Езици:
А - български, В - гръцки, С - английски, D - испански

Специализация по области:

художествена литература, образование, общество и политика, държавна администрация, културология, маркетинг, право, медицина, медии, енергетика, бизнес, проекти, психология, енергетика, екология, икономика, култура, изкуство, легализиран превод и др;

Вид превод:

писмен, симултанен, консекутивен

Електронен адрес:

Елза Хаджийска (снимка)

Елза Хаджийска

Езици:
А - Български, Италиански Б - Английски

Специализация по области:

всички без религия и мода

Вид превод:

симултанен, консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Емилия Медник (снимка)

Емилия Медник (член на Управителния съвет)

Езици:
A – Български; B – Английски; C – Руски;

Специализация по области:

държавна администрация, социална политика и заетост, трудово право и социално осигуряване, закрила на децата, образование, регионално развитие, гражданско общество, селско стопанство, европейска интеграция;

Вид превод:

консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Илиана Атанасова (снимка)

Илиана Атанасова

Езици:
A - Български; B – Английски; С - Немски

Специализация по области:

банково дело, икономика, стоп. дейност, енергетика, околна среда, образование, социално-политическа терминология.

Вид превод:

синхронен, консекутивен

Електронен адрес:

Калина Найденова (снимка)

Калинка Найденова

Езици:
Български, Английски, Руски

Специализация по области:

одит, счетоводство, финанси, финансови инструменти и ценни книжа, право, данъци, връзки с обществеността, култура, политика, военно дело, официални документи и кореспонденция

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Лидия Шведова (снимка)

Лидия Шведова

Езици:
А – Български; В – Английски, C - Руски;

Специализация по области:

политика, икономика, медии, екология, наука, земеделие, образование, култура, художествена литература, поезия

Вид превод:

писмен

Електронен адрес:

Людмила Пройкова (снимка)

Людмила Пройкова

Езици:
А - Български, В - Английски;

Специализация по области:

право, бизнес, финанси, данъци, счетоводство, одити, енергетика, маркетинг, медицина, безопасност на труда, транспорт, образование, строителство, информационни технологии и софтуер, екология

Вид превод:

Симултанен (синхронен), консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Малина Стефанова (снимка)

Малина Стефанова

Езици:
A - Български, B - Английски

Специализация по области:

евроинтеграция,  социален диалог и индустриални отношения,  социално и здравно осигуряване, социално приобщаване,  автомобилен и морски транспорт, земеделие, околнa среда, неправителствен сектор;  обща икономическа, финансова, правна и политическа терминология; превод на художествена литература.

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Мариана Пампорова-Стойчева (снимка)

Мариана Пампорова-Стойчева

Езици:
A- Български, B – Английски, C - Руски

Специализация по области:

социално и здравно осигуряване, икономика, финанси, околнa среда, стратегическо планиране, социална сфера, евроинтеграция и др;

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Maриана Ревенска (снимка)

Мариана Ревенска

Езици:
А – Български; В – Английски, C - Руски

Специализация по области:

широк спектър (без точни науки, техника)

Вид превод:

синхронен, консекутивен

Електронен адрес:

Мая Койчева (снимка)

Мая Койчева

Езици:
А - Български; B - Нидерландски C - Руски

Специализация по области:

съдебни текстове, право и легализиран превод, медицина, медии, икономика, просвета, неправителствен сектор, култура

Вид превод:

синхронен, консекутивен

Електронен адрес:

Ралица Кендименова (снимка)

Ралица Кендименова

Езици:
A - Български, B - Английски

Специализация по области:

Евроинтеграция, социална сфера, околна среда, земеделие, неправителствен сектор, медицина. Обща икономическа, финансова, правна и политическа терминология. Превод на художествена литература.

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен.

Електронен адрес:

Славена Петкова-Лашет (снимка)

Славена Петкова-Лашет

Езици:
А – Български B – Немски

Специализация по области:

Наука и техника, Право, Икономика, Политика, Култура и образование, Изкуство, Опазване на околната среда, Социални дейности, Медии, Лични документи

Вид превод:

писмен, симултанен, консекутивен

Електронен адрес:

Таня Рейтан-Маринчешка (снимка)

Таня Рейтан-Маринчешка

Езици:
A – Български; B – Английски, Руски; C – Немски и Френски

Специализация по области:

проблеми на ЕС, миграция и убежище, международно право, икономика, образование, политика, социология

Вид превод:

симултанен, консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Таня Якимова (снимка)

Таня Якимова (заместник-председател на Управителния съвет)

Езици:
А - Български, В – Английски, С - Руски

Специализация по области:

банково дело; икономика; право и легализиран превод; обществено-политическа дейност; европейски проекти; междукултурни отношения; образование; култура; медии; маркетинг; телекомуникации

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Татяна Костадинова-Минковска (снимка)

Татяна Костадинова-Минковска

Езици:
А - Български, B - Английски, C - Френски

Специализация по области:

Икономика, финанси, управление, стопанска дейност, европейско право, трудово право, околна среда, образование, политика, социални науки, селско-стопанска политика.

Вид превод:

консекутивен

Електронен адрес:

Хариета Браун (снимка)

Хариета Браун

Езици:
А – Български; Б – Немски; С – Английски

Специализация по области:

политика, европейски проекти, право и правосъдие, култура и образование, медицина и здравеопазване, икономика и публична администрация, изкуство, медии, опазване на околната среда.

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес и сайт:

Анита Алексиева (снимка)

Анита Алексиева (член на Контролния съвет)

Езици:
А - Български, В – Немски, С - Английски;
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

правна; счетоводство; застрахователно дело; химия и околна среда; съдебна и тръжна документация; електроника; приложна психология и мотивация; техники за продажба; машини и оборудване;

Вид превод:

писмен, консекутивен, симултанен;

Електронен адрес:

Aтанас Челебиев (снимка)

Aтанас Челебиев (председател на Контролния съвет)

Езици:
A - Български, B - Немски, C - Английски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

Европейска интеграция, политика, икономика, бизнес, правосъдие, право и легализиран превод, техника и др.

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен;

Електронен адрес:

Бистра Стоименова (снимка)

Бистра Стоименова (член на Контролния съвет)

Езици:
A - Български, B - Английски, C - Руски, Испански, Немски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

Фотография и видео обработка, история, археология, културология, култура, изкуство, психология, образование, право, лингвистика, маркетинг, литература, туризъм и други.

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Емилия Медник (снимка)

Емилия Медник (член на Управителния съвет)

Езици:
A – Български; B – Английски; C – Руски;

Специализация по области:

държавна администрация, социална политика и заетост, трудово право и социално осигуряване, закрила на децата, образование, регионално развитие, гражданско общество, селско стопанство, европейска интеграция;

Вид превод:

консекутивен, писмен

Електронен адрес:

Иван Туртуриков (снимка)

Иван Туртуриков (член на Управителния съвет)

Езици:
А - Български; B - Английски, C - Руски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

право, финанси, информационни технологии, авиация

Вид превод:

писмен

Електронен адрес:

Искра Пеева (снимка)

Искра Пеева (член на Управителния съвет)

Езици:
А – Български, В – Немски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

строителство, машиностроене, електроника и електротехника, ІТ, финанси, счетоводство, икономика, наказателно право, европейска интеграция.

Вид превод:

симултанен, консекутивен и писмен

Електронен адрес:

Мариана Хил (снимка)

Мариана Хил (председател на Управителния съвет)

Езици:
А - Български; B - Немски, Английски C - Руски
Валидна застраховка професионална отговорност преводачи.

Специализация по области:

право и легализиран превод, медицина, обществено-политическа литература, компютри, военни науки, машиностроене, медии, икономика, просвета, занаяти, неправителствен сектор, култура

Вид превод:

синхронен, консекутивен

Електронен адрес:

Таня Якимова (снимка)

Таня Якимова (заместник-председател на Управителния съвет)

Езици:
А - Български, В – Английски, С - Руски

Специализация по области:

банково дело; икономика; право и легализиран превод; обществено-политическа дейност; европейски проекти; междукултурни отношения; образование; култура; медии; маркетинг; телекомуникации

Вид превод:

синхронен, консекутивен, писмен

Електронен адрес: