Здравейте колеги,
Надявам се темата да привлече вниманието и коментарите Ви. Накратко:
Използвате ли софтуер за превод? Средства за превод от типа CAT tools (Computer Assisted Translation)? Споделете Вашия опит.
Аз ползвах Trados, от известно време ползвам OmegaT - безплатен софтуер, върши работа.

knaidenova

Ето на прима виста моята идея за съвети за ползването на машинен превод:
• Не се доверявайте безусловно на машинния превод за важни документи и специализирана терминология.
• Всеки машинно преведен текст трябва да бъде подложен на преглед и редакция от квалифициран преводач.
• Прегледът и редакцията на машинно преведени документи, включващи специализирана терминология, отнема изключително много време и цената за това често се оказва по-висока от цената за професионален превод на същите текстове.
• Всеки преглед и редакция на машинно преведени текстове крие рискове.
• Преценявайте внимателно ползите и рисковете, свързани с машинните преводи.
• Консултирайте се с професионален преводач, ако имате съмнения дали машинният превод е подходящ за вашите цели.

• Do not trust machine translation unconditionally for important documents involving specialised terminology.
• Each machine translated text should be subject to review and editing by a qualified translator.
• The review and editing of machine translated documents involving specialised terminology takes very long time and the cost is often higher than the cost for professional translation of the same texts.
• Every review and editing of machine translated texts poses risks.
• Consider carefully the benefits and the risks associated with machine translation.
• Consult a professional translator if you have doubts as to whether machine translation is suitable for your assignment.

Ето на прима виста моята идея за съвети за ползването на машинен превод:
• Не се доверявайте безусловно на машинния превод за важни документи и специализирана терминология.
• Всеки машинно преведен текст трябва да бъде подложен на преглед и редакция от квалифициран преводач.
• Прегледът и редакцията на машинно преведени документи, включващи специализирана терминология, отнема изключително много време и цената за това често се оказва по-висока от цената за професионален превод на същите текстове.
• Всеки преглед и редакция на машинно преведени текстове крие рискове.
• Преценявайте внимателно ползите и рисковете, свързани с машинните преводи.
• Консултирайте се с професионален преводач, ако имате съмнения дали машинният превод е подходящ за вашите цели.

• Do not trust machine translation unconditionally for important documents involving specialised terminology.
• Each machine translated text should be subject to review and editing by a qualified translator.
• The review and editing of machine translated documents involving specialised terminology takes very long time and the cost is often higher than the cost for professional translation of the same texts.
• Every review and editing of machine translated texts poses risks.
• Consider carefully the benefits and the risks associated with machine translation.
• Consult a professional translator if you have doubts as to whether machine translation is suitable for your assignment.

Интересно четиво за проблемите с юридическите преводи в Обединеното кралство: https://www.lawgazette.co.uk/news/fears-over-unregulated-interpreters-fo...