Хибридни заседания в Европейския парламент след отпадане на Ковид мерките.

Скъпи колеги, изпращам превод на писмото от Делегацията на устните преводачи на свободна практика към ЕП, което е подкрепено и от синдиката на щатните преводачи там. След отпадане на Ковид мерките все повече заседания в ЕП се провеждат присъствено, но все още съществува възможност някои участници да се включват и дистанционно. Същевременно обаче отпаднаха и условията, при които преводачите работеха по време на пандемията, които имаха за цел да ги предпазят от лош звук и съответно проблеми със слуха.

 

Уважаеми колеги,

Изглежда, че за да подкопае нашите стачни действия, Европейският парламент е започнал да набира преводачи за официалните заседания на ЕП чрез частни доставчици на услуги. За да предупредим колегите и по-широката общност на устните преводачи за тази опасна тенденция и нейните последици, изготвихме текст (вж. по-долу), който бихме искали да разпространим възможно най-широко сред акредитираните, но и неакредитираните колеги.

С най-добри пожелания,

Вашият EPPD

****

Пазете се: Оферти чрез Interactio и Kudo за подкопаване на условията на работа на ЕП!

 

ПОМОГНЕТЕ НИ ДА ЗАЩИТИМ УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЕП И НАЙ-ВЕЧЕ ТЕХНИЯ СЛУХ

Уважаеми колеги и студенти по устен превод,

Бихме искали да привлечем вниманието ви към трудовия спор, в който участват преводачите в Европейския парламент.

От началото на пандемията ЕП използва системи за дистанционен устен превод, които не отговарят на стандартите за качество на звука ISO. Последиците от това включват факта, че приблизително 100 от 273 преводачи на трудов договор в ЕП са докладвали за увреждане на слуха.

По време на пандемията условията ни на труд бяха обект на специални предпазни мерки за защита на слуха от потенциално опасен звук, включително намалена продължителност на времето за превод (намалено излагане). Наскоро ЕП отмени всички тези защитни мерки за дистанционните заседания. Това означава, че сега от нас се очаква да работим много дълги дни в хибридни заседания, в трудни условия, без правила за защита на слуха ни.

Парламентът отказва да проведе разговори с нас относно мерките, необходими за защита на слуховото ни здраве в тази нова среда. Ние стачкуваме, за да принудим Парламента да разговаря с нас за специфичния риск за нашата професия при хибридните заседания. Увреждането на слуха е необратимо, а за устните преводачи, особено за тези на свободна практика, ушите ни са нашето препитание.

ЕП се опитва да подкопае нашите стачни действия, като наема устни преводачи, които да работят от дома (RSI), които не са акредитирани и които може да нямат опит в конферентния превод. Това е възможно нарушение на споразумението, подписано от ЕП с AIIC (Международната асоциация на конферентните преводачи), което урежда условията на работа на устните преводачи на свободна практика (ACI) с акредитация от ЕП. Това споразумение предвижда, че парламентарните комисии не могат да използват неакредитирани устни преводачи за своите официални заседания.

Разбира се, преводачите на свободна практика са свободни да приемат предложените им договори, но ние искаме да гарантираме, че настоящите и бъдещите колеги са напълно наясно с това, което е заложено на карта. Парламентът предлага договори чрез онлайн платформи като Interaction и Kudo и не винаги е ясно, че тези договори са за заседания на ЕП. Ако успее, този опит за прекъсване на стачката ни ще има пагубни последици за условията на труд и здравето на цялата ни професия. Ако искате да подкрепите нашите действия, а по този начин и собственото си благополучие и професионално бъдеще, предлагаме ви да се осведомите за точния характер на предложението и ако то е за Европейския парламент, може да пожелаете да откажете.

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нашата делегация на устните преводачи на свободна практика (ACI) в Европейския парламент на следния адрес: eppd@aiic.net

Благодарим ви за подкрепата. Моля, изпратете това съобщение на всички други колеги, студенти и езикови специалисти, които биха могли да получат тези предложения за работа.

Вашите устни преводачи на свободна практика (ACI) в Европейския парламент