Заявка за намерения от страна на Съюза на преводачите в България и Асоциацията на преводачите относно изпълнението на Концепцията за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основните икономически сектори, по-конкретно в сферата на преводаческата дейност.